browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konsultacje

Prowadzimy konsultacje w zakresie :

  •  niepożądanych zachowań zwierząt (np. niszczenie, nadmierna wokalizacja, nieutrzymywanie czystości, agresja)

Pierwsza wizyta trwa ok. 1,5 godziny. 
Najkorzystniej jest, jeśli w rozmowie uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

  • doboru odpowiedniego szczeniaka dla danego przewodnika/właściciela
  • wyboru hodowli
  • żywienia i suplementacji diety
  • oferujemy także przygotowanie i przedstawienie wykładów czy pogadanek na temat psychologii zachowania zwierząt domowych, prawidłowej relacji człowiek – zwierzę i zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami (także w przypadku dzieci).