Posłuszeństwo

PSIA PODSTAWÓWKA

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich psów powyżej 6 miesiąca życia i obejmuje:

 • naukę chodzenia na luźnej smyczy,
 • naukę komendy „fe, nie rusz”,
 • naukę komendy „siad”, „waruj”, „stój”,
 • naukę przywołania – komenda „do mnie”,
 • naukę przywołania- bez rozproszeń,
 • naukę motywowania psa do pracy,
 • naukę spokojnego mijania psów i ludzi,
 • naukę odpowiedniej zabawy,
 • naukę komendy „zabawa” i przerywanie zabawy komendą „puść”,
 • nauka cierpliwości- samokontroli,
 • naukę zostawania w określonym miejscu – komenda „zostań”,
 • naukę zajmowanie pozycji przy nodze- komenda „noga”,
 • naukę skupienia uwagi na przewodniku, komenda „patrz”,

Kurs obejmuje 10 spotkań- 2 x w tygodniu. Zajęcia trwają 45 minut.

PSIE GIMNAZJUM

Szkolenie skierowane jest dla właścicieli i ich psów, którzy opanowali elementy z kursu podstawowego. Część zajęć odbywa się w mieście (skwerki,parki, bulwar, molo) Program szkolenia obejmuje:

 • utrwalenie umiejętności z kursu podstawowego,
 • nauka chodzenie bez smyczy – komenda ,”równaj”,
 • nauka komendy ,”stój” bez smyczy,
 • komendy na odległość ,”siad”, „waruj”, „zostań”,
 • przywołanie „do mnie” bez smyczy w rozproszeniach,
 • „siad”, „waruj”, „stój” – na różnych płaszczyznach i w rozproszeniach,
 • komenda „noga” w rozproszeniach,
 • spokojne mijanie psów i ludzi z rozpraszaniem,
 • niepodejmowanie jedzenia z ziemi,
 • zostań w pozycji „siad”, „waruj”, „stój”
 • nauka chodzenia na luźniej smyczy po schodach,
 • komenda „patrz” przy rozproszeniach,

Kurs obejmuje 9 spotkań- 2 x w tygodniu. Zajęcia trwają 60 minut.

PSIE LICEUM   

Zajęcia odbywają się w miejscach często uczęszczanych, w warunkach miejskich (park, ulica, dworzec). Szkolenie skierowane jest dla właścicieli i ich psów, którzy opanowali elementy z kursu średniozaawansowanego. Program szkolenia obejmuje:

 • utrwalenie umiejętności z kursu średniozaawansowanego, chodzenie przy nodze, zwroty, również bez smyczy,
 • komenda „siad”, „waruj”, „stój”, „zostań” z rozpraszaniem i pod nieobecność przewodnika,
 • komendy słowne i znaki optyczne na odległość,
 • polecenia „siad”, „waruj”, „stój” z  marszu,
 • praca węchowa: szukanie przedmiotów, 

Kurs obejmuje 7 spotkań- 2 x w tygodniu. Zajęcia trwają 60 minut.