Terapia Zachowań

Terapia zachowań psów zwana także terapią behawioralną to nie tyle szkolenie, lecz raczej znalezienie pierwotnej przyczyny powstałego problemu z punktu widzenia psa i eliminacja lub zredukowanie niepożądanego zachowania.
Zaczynamy więc od weryfikacji, czy jest to sytuacja wynikający z niezrozumienia zachowania psa przez jego opiekuna. Czy jest to całkowicie normalne zachowanie psa, ale kłopotliwe dla człowieka, czy też faktyczne zaburzenie zachowania psa.
Konsultacje odbywają się w domu właściciela, najlepiej w obecności wszystkich członków rodziny lub w środowisku, w którym występują niepożądane zachowania. Poprzedzone są wnikliwym, długim wywiadem. Długość trwania terapii jest bardzo różna i zależy m.in. od złożoności, przyczyn i stopnia utrwalenia niepożądanych nawyków oraz zaangażowania opiekunów we wdrażanie zmian i realizację programu naprawczego. Często trzeba uwzględnić minimum dwa spotkania, a niejednokrotnie należy się nastawić na wielotygodniową pracę pod okiem behawiorysty.

Najczęściej występujące u psów problemy to:

  • agresja
  • lęk separacyjny (niszczenie, szczekanie, wycie pod nieobecność właściciela)
  • depresja

Cennik:
150 zł za konsultację (ok. 1,5 godziny)
100 zł za każdą kolejną konsultację (1 godzina)
Koszt dojazdu 0,60zł/km licząc od Sopotu.