Zajęcia z soboty 17.03 zostają przeniesione na niedzielę 18.03, godziny i miejsce pozostają bez zmian.                                                        

 

 

Zniżki: 

 10% dla absolwentów na wszystkie kursy organizowane przez szkołę. 

10% dla psów adoptowanych ze schroniska lub fundacji na kursy posłuszeństwa i Rally-O