Spotkania organizacyjne:
kursu podstawowego posłuszeństwa odbędzie się 19 lutego o godz. 19.10,
kursu posłuszeństwa średnio zaawansowanego odbędzie się 19 lutego o godz. 19.30.
        

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniżki: 

 10% dla absolwentów na wszystkie kursy organizowane przez szkołę. 

10% dla psów adoptowanych ze schroniska lub fundacji na kursy posłuszeństwa i Rally-O