Regulamin

Ze względu na bezpieczeństwo psów i komfort właścicieli, prosimy o przestrzeganie następujących zasad organizacyjnych:

 1. Na pierwsze zajęcia należy przynieść książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami.
 2. Psy są puszczane tylko i wyłącznie za pozwoleniem instruktora na wyznaczonym terenie oraz w wyznaczonym czasie.
 3. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 4. Pies na teren obiektu jest wprowadzany na smyczy (i w kagańcu jeśli jest agresywny).
 5. Psy są kontrolowane przez właścicieli i instruktorów, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).
 6. Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na szkolenie indywidualne.
 7. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 8. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
 9. Uczestnik kursu zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach 3h przed ich rozpoczęciem (zajęcia nie przepadają).  
 10. W trakcie trwania kursu istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć z inną grupą (maksymalnie miesiąc od zakończenia kursu).
 11. W przypadku opuszczenia czterech kolejnych zajęć usprawiedliwionych, zajęcia te przepadają ( przypadki losowe są rozpatrywane indywidualnie).
 12. Jeśli więcej niż 1 raz, odwołanie zajęć nastąpi później niż 3h przed zajęciami lub nie nastąpi w ogóle, to nie ma możliwości odrobienia tych zajęć w innym terminie.
 13. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 14. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 15. Suka podczas cieczki jest zwolniona z udziału w zajęciach. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym instruktora, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
 16. Jeżeli uczestnik kursu rażąco narusza regulamin może być usunięty z zajęć.

Prosimy o przygotowanie i przyniesienie na zajęcia:

 • obroża gładka, szeroka i wygodna, skórzana lub parciana
 • smycz , linka od 5 do 10 m
 • 2 jednakowe zabawki – piłki, sznury lub inne zabawki
 • smakołyki dla psa – malutkie kawałeczki rozmaitego jedzenia